top of page
  • Writer's pictureArtus Solutions

Reparació porcellànic

Reparació de superfícies d’alta qualitat.

Artus Solutions és la filial a Espanya de l’empresa ARTUS Oberflächen Instandsetzung GmbH i ens dediquem a la reparació de superfícies des de l’any 2005.

A Artus Solutions reparem una gran varietat de desperfectes amb diferents característiques, elaborem els nostres productes y oferim sempre la màxima qualitat.

Porcellànic i compostos de quars, fusta natural i laminats, perfileria d’alumini i PVC, pell i cuir, touch ups, etc.

A través de la nostra experiència i l’aplicació de les nostres tècniques, els/les nostres treballadors/es tenen una gran habilitat en efectuar reparacions. Això és possible gràcies a la seva gran formació en la reparació de tot tipus de materials, així com en la mescla de colors. “Una reparació només pot ser perfecta quan es mesclen els colors a la perfecció”.

Les reparacions es tracten in situ per tal de poder tenir en compte aspectes com la incidència de la llum. D’aquesta manera podem ser capaços de solucionar el problema d’una forma més efectiva.
Recent Posts

See All

Comments


bottom of page